Gratis nedladdningsbar lärarkalender - skräddarsy din helt unika kalender!

  • kalender för året, månaderna, veckorna och dagarna för skolåret 23/24

  • översikt för frånvaro, läxor, inlämningar, namnlistor, vikarietimmar, födelsedagar, grupper m.m.

  • tomma sidor för goda idéer, mötesanteckningar, privata anteckningar och elevobservationer

  • översikter för kontaktinformation till elever och privata kontakter, nätsidor med användarnamn och lösenord, konferenser och hem- och-skola kommunikation

  • Klasslistor, schema för klassen och att-göra-listor

FÅ KALENDERN SKICKAD TILL DIG GRATIS!

Jag heter Eirin och driver hemsidan Teaching FUNtastic. Jag brinner för motiverande och nivåanpassad undervisning för alla elever, genom användning av engagerande undervisningsmaterial.

Tidigare la jag mycket tid på att hitta material som var engagerande och innehöll bra, nivåanpassade lärandeaktiviteter. Jag byggde allteftersom på mig en stor idébank och började utveckla mitt eget undervisningsmaterial.

SKICKA MIG KALENDERN!